top of page

"Vid köp av en geoenergianläggning rekommenderas du att teckna en anläggningsförsäkring via resp. pumptillverkare (generalagent). Försäkringens giltighetstid kan vanligtvis förlängas upp till 10 år. Denna försäkring utgör ett komplement till din ordinarie villa/hemförsäkring eller företagets fastighetsförsäkring som du måste ha för att värmepumpförsäkringen skall gälla. Anläggningsförsäkringen ersätter din kostnad för avskrivning och självrisk som din ordinarie villahem/fastighetsförsäkring inte täcker i händelse av ett haveri på värmepumpen. Villkoren för den här typen av anläggningsförsäkringar kan skilja något mellan olika tillverkare/generalagenter"

Läs mer information från Borrföretagen
eller

Garanti

GARANTI & TILLÄGGSFÖRSÄKRING

bottom of page