top of page

ENERGIBORRNING

Energiborrning
IMG_2533.JPG

Vi är certifierade för energiborrning (bergvärme) av RI.SE och utför borrning av energibrunnar samt installerar kollektor enligt Normbrunn-16.

För att kunna utföra en bra och miljövänlig bergvärmeanläggning är det viktigt med välutbildad personal och ett noggrant val av miljöanpassade produkter. Köldbärarvätskan i kollektorn består av 28 % bioetanol (typ Thermol) och vatten. Slang och övriga plastprodukter är typgodkända enligt SITAC's typgodkännandebevis 0146/04.
Vid montering av kollektorslangar använder vi oss av servicebilar som är specialutrustade för slangmontering.  


Vi har ansvars- och miljöansvarsförsäkring.

Normbrunn-16 är framtagen av SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), Borrföretagen och SVEP (Svenska Värmepumpföreningen).

Hör av dig till oss om du behöver hjälp med- eller vill veta mer om energiborrning och bergvärme!

bottom of page